Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương Thái Bình

Thứ 5, 18/06/2020 | 00:00:00
912 lượt xem

Sáng ngày 18/6, Sở Công thương Thái Bình phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên dương CNVCLĐ, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020 ngành Công thương Thái Bình

Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành công thương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức. Hằng năm, có trên 75% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, trên 70% tập thể đạt tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức, phát động tới toàn thể CNVCLĐ trong toàn ngành như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội”. 

Các tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp công đoàn trong ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Có 11 tập thể, 80 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...