Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh năm 2018

Thứ 4, 23/01/2019 | 09:48:02
540 lượt xem

Chiều 22-1, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình năm 2018

Theo dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể UBND tỉnh, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, GRDP duy trì đà tăng trưởng 2 con số là 10,53%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc, đảm bảo đúng trách nhiệm, quyền hạn theo Quy chế làm việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất và có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. 

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh duy trì các cuộc giao ban nề nếp, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Thường xuyên giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu. Tuy nhiên bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như xây dựng chương trình làm việc còn có nội dung chưa sát với thực tiễn, về phát triển kinh tế xã hội một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt so với kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa chủ động, kịp thời…

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2018 là có sự cộng tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nội dung, địa bàn được phân công phụ trách. Phát huy vai trò tham mưu của các sở, ngành, địa phương đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...