Khai giảng lớp Trung cấp chính trị hành chính khóa 53 Hệ tại chức

Thứ 2, 19/09/2016 | 15:50:39
808 lượt xem

Sáng 19-9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp chính trị hành chính khóa 53 hệ tại chức.

Khóa học được tổ chức thành 4 lớp với 260 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và tương đương.

Điểm mới của khóa học này là chương trình học được thực hiện theo chương trình đào tạo trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính điều chỉnh năm 2016, và thực hiện bộ quy chế đào tạo năm 2016 của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Khóa học kéo dài 2 năm sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giúp học viên thông hiểu về cương lĩnh, chiến lược và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng, của tỉnh nói chung.

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...