Quản lý dữ liệu y tế chưa đồng bộ

Thứ 6, 27/10/2023 | 08:00:00
1,746 lượt xem

Từ các hệ thống thông tin chuyên ngành, đến nay ngành y tế Thái Bình đã triển khai xây dựng được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, như cơ sở dữ liệu về dân số, khám chữa bệnh, bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm. Song một số cơ sở dữ liệu vẫn thiếu tính kết nối, chưa liên thông và đồng bộ.

Số liệu thống kê của một số chuyên ngành trong lĩnh vực y tế còn manh mún, thiếu tập trung. Nhiều thông tin bị trùng lặp do có sự giao thoa về đối tượng quản lý. Phương pháp thống kê chưa đồng nhất, dẫn đến việc vẫn còn những số liệu thiếu chính xác, không mô tả đúng thực trạng. Nhiều lĩnh vực trong ngành y tế chưa có cơ sở dữ liệu để quản lý như cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm; cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế; dữ liệu về giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần... 

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, cần thiết phải xây dựng một quy định quản lý về dữ liệu y tế thống nhất từ trung ương đến địa phương để kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước nói chung và yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế nói riêng.

Hà My 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...