Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 3, 11/01/2022 | 00:00:00
591 lượt xem

“Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông trong phòng chống dịch Covid – 19” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND giao cho Sở thông tin và Truyền thông tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2022, ngành Thông tin và Truyền thông cần tập trung vào một số nhiệm vụ gồm: triển khai Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện kế hoạch thu gom và chỉnh trang cáp viễn thông, triển khai hiệu quả hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động là nền tảng để thực hiện các đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh ; đẩy mạnh ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử; phối hợp với các ngành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển đổi số,  hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, cập nhật dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống y tế, quét mã QR, khai báo y tế điện tử …hướng đến kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19, chung sức cùng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép. 

Vũ Hương 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...