Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng

Thứ 4, 15.09.2021 | 00:00:00
398 lượt xem

Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền thông tin xấu độc, sai sự thật gây hoang mang dư luận xã hội.

Công an huyện Quỳnh Phụ họp triển khai phương án đảm bảo an ninh không gian mạng

Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn thành lập các trang Facebook để vừa đăng tải các bài viết tuyên truyền về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vừa phổ biến tuyên truyền cũng như cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các phần tử xấu, các đối tượng thù địch để nhân dân biết, cảnh giác và có biện pháp phòng chống.

 Do làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện 6 trường hợp có hành vi cung cấp thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, trong đó có 3 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19. Tất cả các trường hợp bị phát hiện đều đã nhận thức được việc làm sai trái của mình, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Thu Trang  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...