Phối hợp chỉ đạo thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã Qr Code.

Thứ 6, 06/08/2021 | 00:00:00
1,625 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã thành lập Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid 19 triển khai việc tạo lập mã Qr Code tại các Chốt kiểm soát ra vào tỉnh và phối hợp cùng Vinaphone Thái Bình, Viettel Thái Bình cung cấp dịch vụ Internet, thiết bị Wifi miễn phí để người dân thực hiện khai báo y tế điện tử khi qua chốt kiểm soát.

Ngày 04/6/2021 chuyển giao Mã QR CODE và phối hợp với Vinaphone Thái Bình cung cấp dịch vụ Internet - Wifi  miễn phí cho 03 điểm chốt Cầu Tân Đệ, Cầu Thái Hà và Cầu Triều Dương. Kết quả lượt người dân đã thực hiện khai báo y tế điện tử khi qua điểm chốt tính từ ngày 04/6/2021 đến 12 giờ 00, ngày 04/8/2021:

+ Điểm Cầu Tân Đệ: 2.158 lượt.

+ Điểm Cầu Thái Hà: 4.183 lượt.

+ Điểm Cầu Triều Dương: 394 lượt.

 Ngày 22/7/2021 chuyển giao Mã QR CODE và phối hợp với Viettel Thái Bình cung cấp dịch vụ Internet - Wifi miễn phí cho 02 điểm chốt Cầu La Tiến và Cầu Hiệp. Kết quả lượt người dân đã thực hiện khai báo y tế điện tử khi qua điểm chốt tính từ ngày 22/7/2021 đến 12 giờ 00, ngày 04/8/2021:

+ Điểm Cầu La Tiến: 48 lượt.

+ Điểm Cầu Hiệp: 198 lượt.

Thực  hiện  chỉ  đạo  của  UBND  tỉnh  tại văn bản  số  3859/UBND-  KGVX ngày 04/8/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống  dịch Covid  -19,  Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn đề nghị Sở Y tế tăng cường chỉ đạo triển khai việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng việc quét QR CODE tại các điểm chốt ra vào tỉnh; đồng thời hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa điểm kinh doanh, làm việc và giải trí thiết lập các điểm khai báo y tế điện tử (mã QR CODE) để kiểm soát người ra, vào theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về ban hành sử  dụng các ứng dụng khai báo y tế  và phát hiện tiếp xúc gần  phục  vụ phòng, chống  dịch  bệnh  Covid  19. Trong quá trình thực  hiện  nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...