Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Thứ 6, 08/01/2021 | 00:00:00
1,140 lượt xem

Sáng 08/01/2021, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Trong giai đoạn 2018-2020, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương và các tập đoàn công nghệ thông tin, các chuyên gia trong nước, quốc tế, tập trung xây dựng và triển khai nhiều hệ thống thông tin quan trọng làm nền tảng cho việc phát triển Chính phủ điện tử.

Các hệ thống thông tin này đã tạo bước chuyển lớn trong giải quyết các mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống hành chính, giữa Chính phủ với người dân và Chính phủ với doanh nghiệp. Đồng thời đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến người dân và doanh nghiệp. 

Phát triển Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động. Do đó, để có bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là rất cần thiết.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định quan điểm là xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp, trong đó tập trung triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Cao Biền

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...