Đơn vị thành viên của VNPT - Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) hiện đang quản lý và cung cấp các dịch vụ thông tin vệ tinh qua Vinasat-1 và Vinasat-2 khẳng định, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

VNPT-I là đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tác quốc tế và hoàn toàn không đưa ra bất cứ quyết định gì về việc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông truyền hình thu phát qua vệ tinh với bất kỳ khách hàng nào.

TCKD

Theo: Vtv.vn