Trung Quốc sản xuất tinh bột nhân tạo từ CO2

Thứ 7, 25.09.2021 | 00:00:00
157 lượt xem

Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển phương pháp tổng hợp tinh bột từ các bon đi ô xít. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu như vậy được tiến hành, mở ra giải pháp cùng lúc cho vấn đề an ninh lương thực cũng như môi trường.

Trong tự nhiên, tinh bột được tổng hợp bởi các loại cây nông nghiệp như ngô, sau hơn 60 phản ứng sinh hóa với hiệu suất chuyển đổi chỉ là 2%. Tuy nhiên với chỉ 11 phản ứng sinh hóa, các nhà khoa học Viện Công nghệ sinh học công nghiệp Thiên Tân đã tạo ra tinh bột nhân tạo từ CO2 với hiệu suất cao hơn 3,5 lần và tốc độ tổng hợp tinh bột nhanh gấp 8,5 lần so với ngô. 

Ông Ma Yanhe - Viện Công nghệ sinh học công nghiệp Thiên Tân: Dù vậy, đây mới chỉ là nghiên cứu ở cấp độ phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ còn gặp nhiều thách thức trong tương lai, song phát hiện này sẽ mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho vấn đề an ninh lương thực, ứng dụng CO2 và đạt được mục tiêu trung hòa CO2 khi đưa vào sản xuất công nghiệp.

Phát hiện này được đánh ra là sự đột phá trong công nghệ sinh tổng hợp và sản xuất sinh học, đồng thời cũng mở ra một con đường mới cho sản xuất nông nghiệp và sinh học nông nghiệp trong tương lai.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...