Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI kiểm tra tại huyện Vũ Thư

Thứ 5, 06/10/2022 | 00:00:00
449 lượt xem

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh do đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện tại huyện Vũ Thư.

Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại huyện Vũ Thư

Thực hiện Kế hoạch số 573 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết TW 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Huyện ủy Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch của huyện, thành lập Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh tới các cơ quan, ban, ngành. Quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đến nay, các cơ quan, đơn vị được phân công đã hoàn thành báo cáo theo chức năng nhiệm vụ. Tổ biên tập đã hoàn thiện dự thảo báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, cần quán triệt, bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về mục đích và yêu cầu. Tập trung đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm qua, những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó, xác định phương hướng, nội dung, cùng các giải pháp trong những năm tiếp theo, bảo đảm sát, đúng tình hình, mang tính lý luận, thực tiễn và tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Khi tổng kết phải toàn diện, trọng tâm là lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Trong đó, cần tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, trong từng nội dung và giải pháp đó cần kết hợp làm rõ việc quán triệt, vận dụng mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo. Đặc biệt là các vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm đặc biệt trong 10 năm qua.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...