Gần 250 triệu đồng ủng hộ lắp đặt camera giám sát an ninh tại phường Kỳ Bá

Thứ 5, 06/10/2022 | 00:00:00
1,469 lượt xem

Sáng 5/10, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai Đề án lắp đặt camera giám sát an ninh và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình.

Theo đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn Thành phố, phường Kỳ Bá sẽ lắp đặt 66 mắt camera tại 22 vị trí, bảo đảm giám sát toàn bộ địa bàn, với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng; trong đó, bên cạnh nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ, nguồn xã hội hóa do phường huy động là gần 800 triệu đồng. Ngay tại hội nghị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình trên địa bàn phường đã chung tay ủng hộ gần 250 triệu đồng.

Nhiều nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tại hội nghị

Việc hưởng ứng, đồng hành thực hiện Đề án của các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đã góp phần cùng Thành phố xây dựng nền tảng hạ tầng thông minh, hướng tới xây dựng đô thị thông minh; hỗ trợ công tác quản lý xã hội trên các lĩnh vực, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát, tố giác tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; răn đe các đối tượng có ý định phạm tội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

CTV

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...