Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ 6, 12/08/2022 | 00:00:00
1,142 lượt xem

Sáng 12/8, các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11  về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” sáng 12/8

Mục đích, nhằm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11; chỉ rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật, những han chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo. Qua tổng kết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, gửi báo cáo kết quả tổng kết về Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 và Đảng ủy Quân sự tỉnh- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15/11/2022. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...