Bồi dưỡng nhận thức Đảng cho thanh niên nhập ngũ

Thứ 2, 17/01/2022 | 00:00:00
282 lượt xem

Trong thời gian 2 ngày từ 17 đến 18/1/2022, hơn 200 thanh niên Thành phố chuẩn bị nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 được tham gia lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Lớp đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên Thành phố chuẩn bị nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022

Đây là những thanh niên ưu tú với đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân năm 2022. Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bên cạnh đó, học viên cũng được tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng của tỉnh và Thành phố Thái Bình, được bồi dưỡng một số kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, học một số bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 Thanh niên Thành phố chuẩn bị nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 tích cực đọc tài liệu tại lớp đối tượng kết nạp Đảng

Thông qua lớp học, giúp các học viên có nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng về quân sự quốc phòng, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mỗi quần chúng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sỹ cách mạng để thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

CTV Lan Hương 

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...