Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc

Thứ 4, 27/10/2021 | 00:00:00
1,199 lượt xem

Sáng ngày 27/10, huyện Kiến Xương tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quân khu 3 đã tới dự.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương năm 2021 diễn ra trong thời gian 2 ngày 27 và 28/10 được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. 

Phần vận hành cơ chế gồm các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Đảng ủy Công an huyện mở rộng thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Thực hành di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể vào căn cứ chiến đấu. Kỳ họp của HĐND, UBND huyện, Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm, tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ. Phần thực binh huy động nhân lực, phương tiện, vũ khí tham gia thực hành đánh địch tiến công hỏa lực. 

Diễn tập khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhằm thực hiện các Nghị quyết của TW Đảng, Bộ chính trị, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể về khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. 

Thông qua diễn tập để kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

   Hữu Phước

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...