Khai mạc lớp " Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho cán bộ đối tượng 3 - năm 2021”

Thứ 4, 22.09.2021 | 00:00:00
266 lượt xem

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc lớp "Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2021”.

Khai mạc “Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2021”

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Thái Bình đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu và nắm vững các nội dung được truyền đạt. Từ đó, làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên cương vị nhiệm vụ, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...