Thảo luận về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XIII

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:00:00
472 lượt xem

Chiều 17/4, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XIII. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XIII

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận, tham gia ý kiến dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 42 Hội nghị TW 8 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 Hội nghị TW 8 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 43 Hội nghị TW 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu thống nhất nhận định: Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, các mệnh đề trong mục tiêu của các Nghị quyết là rất rõ ràng, vì vậy các dự thảo chương trình hành động phải đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt là Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 43 Hội nghị TW 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc thì cần bổ sung các giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống như các giải pháp về phát huy đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa mới phải được đề cập rõ trong chương trình hành động.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Phạm vi và tầm của Nghị quyết này là rất rộng nên phải xác định các nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết thành những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong chương trình hành động, đảm bảo sát với định hướng phát triển và tình hình thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII trước khi ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thảo luận và cho ý kiến về đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với 1 cá nhân./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...