Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được quán triệt, triển khai và lan tỏa sâu rộng tới tất cả các tầng lớp nhân dân

Thứ 2, 04/12/2023 | 20:30:25
636 lượt xem

Ngày 04/12/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trên 16.200 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Tại Thái Bình, hội nghị được kết nối tới 207 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 15 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, 192 điểm cầu cấp cơ sở với trên 21.300 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập. 

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII là những Nghị quyết hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Ngay sau hội nghị toàn quốc thì các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành TW và các địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả gắn với vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương và từng lĩnh vực. Đảm bảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được quán triệt, triển khai và lan tỏa sâu rộng tới tất cả các tầng lớp nhân dân./.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố Thái Bình

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...