Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Thứ 4, 15/03/2023 | 00:00:00
432 lượt xem

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã biểu quyết và thông qua 15 Nghị quyết. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

1.       Nghị quyết về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

2.       Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng.

3.       Nghị quyết về việc ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 – 2025.

4.       Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình.

5.       Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

6.       Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 – 2020. 

7.       Nghị quyết về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023.

8.       Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

9.       Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023.

10.     Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

11.     Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết định bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

12.     Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

13.     Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14.     Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

15.     Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...