Quán triệt, triển khai Chỉ thị, Đề án của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận

Thứ 3, 06/12/2022 | 00:00:00
535 lượt xem

Sáng 6/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 15 và Đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Quán triệt, triển khai Chỉ thị, Đề án của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vậnĐồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Chỉ thị số 15 và Đề án số 05

Được sự phân công của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Chỉ thị số 15 và Đề án số 05. Trong đó, đánh giá những kết quả đạt được về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh những năm qua; nêu bật nguyên nhân những hạn chế, đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện như: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và đảng viên đối với công tác dân vận. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng tham mưu của hệ thống dân vận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đủ phẩm chất, uy tín, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị, Đề án thành các kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để thực hiện; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...