Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện

Thứ 7, 03/12/2022 | 00:00:00
549 lượt xem

Chiều 1/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 9 ; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện.

Tham gia các lớp bồi dưỡng có 78 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương. Trong toàn khóa bồi dưỡng, các học viên được nghe giới thiệu 8 chuyên đề về kiến thức và kỹ năng; 2 báo cáo chuyên đề và đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Ninh. 

Các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình. Với những kiến thức và kỹ năng mới được trang bị, học viên sẽ áp dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phục vụ nhân dân trong thời gian tới.

Vũ Hương 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...