Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Dân vận

Thứ 5, 06/10/2022 | 00:00:00
186 lượt xem

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý IV năm 2022 diễn ra vào chiều 6/10. Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý IV năm 2022

9 tháng qua, hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các nội dung chương trình công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. GRDP ước đạt hơn 43.850 tỷ đồng, tăng 9,07% so với cùng kỳ năm trước. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; cơ bản thống nhất với 11 nhóm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý IV. Đồng thời gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt: Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham tham gia phát triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cả năm nay.

Video: 100622_OTHANH.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu hệ thống Dân vận các cấp tập trung làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...