Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5, 29/09/2022 | 00:00:00
163 lượt xem

Sáng nay, 29-9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ trong cơ quan, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan bảo đảm công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao trong nội bộ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được duy trì nền nếp, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. 

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời đề nghị Sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành hệ thống quy chế, quy định. Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai các nội dung về công tác cán bộ, tài chính, tác phong lề lối làm việc. Tăng cường công tác tham mưu về công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách huy động nguồn lực, thu hút đầu tư. Tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện tối đa việc cắt giảm thủ tục hành chính, rà soát lại các chỉ số PCI, kịp thời tham mưu thực hiện để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...