Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh

Thứ 5, 29/09/2022 | 00:00:00
123 lượt xem

Sáng 28-9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động tại Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chủ trì cuộc kiểm tra.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan như thực hiện chế độ đào bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, tình hình sử dụng tài chính công, công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ được thực hiện công khai dân chủ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được duy trì nền nếp, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 04 của Chính phủ. Thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đúng thời hạn, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ theo chương trình, kế hoạch đề ra./.

  Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...