Tăng cường phối hợp, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền

Thứ 6, 01/07/2022 | 00:00:00
563 lượt xem

Sáng mùng 01/7, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền

6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Một trong 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm là triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; đồng thời, nhấn mạnh, gợi mở 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tổ chức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; mở rộng dân chủ ở cơ sở. 

Video: 70122_OTHANH.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tăng cường phối hợp; thực hiện tốt việc trao đổi thông tin giữa các ngành để tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh tại cơ sở; tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo đúng quy định và có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...