Triển khai nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 6, 01/07/2022 | 00:00:00
636 lượt xem

Sáng nay (01/7), các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền

6 tháng đầu năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nêu bật nguyên nhân kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền đến cán bộ, cơ sở Đảng và các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...