Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

Thứ 6, 24/06/2022 | 00:00:00
1,025 lượt xem

Sáng 24/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội

Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Việc xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội được đẩy mạnh; hoạt động tập huấn nâng cao năng lực sản xuất và bảo vệ sức khỏe được tổ chức thường xuyên. Nhiều sản phẩm, sáng kiến đã phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

Trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phổ biến kiến thức khoa học, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. 

Đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà ( bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đã được bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vũ Hương 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...