Nghiên cứu quán triệt một số Nghị quyết Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 06/05/2022 | 00:00:00
2,239 lượt xem

Sáng 6-5, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị của TW, của Tỉnh ủy; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh hạnh phúc".

Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tiếp tới trên 300 điểm cầu với trên 45.000 đại biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là những Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng với rất nhiều nội dung mới, đòi hỏi từng cán bộ đảng viên phải nâng cao ý thức học tập, lắng nghe, ghi chép, tiếp thu đầy đủ các nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị, để triển khai thực hiện hiệu quả.

Video: 50622_OTHANHTRUA.mp4

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng phải triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị để thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát thực tiễn. Phân công cán bộ phụ trách theo dõi đôn đốc thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, chuyên đề sâu rộng tới toàn thể nhân dân. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đốn đốc, kiểm tra tiến độ việc triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, để các Nghị quyết, Chỉ thị sớm đi vào cuộc sống.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe quán triệt Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh hạnh phúc". Thông báo Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX về xây dựng, phát triển Thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...