Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất năng lực và uy tín

Thứ 3, 25/01/2022 | 00:00:00
236 lượt xem

Sáng 25/1, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ - Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Việc ban hành và triển khai thực hiện Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị - Ảnh TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách nhân sự quy hoạch. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.Thực hiện quy hoạch "động" và "mở". Đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện. Bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển. Ban tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương để bổ sung, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định 50.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trong thời gian sớm nhất để Ban tổ chức Trung ương hoàn thiện và ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Hữu Phước


  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...