Gặp mặt cán bộ, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh

Thứ 2, 24/01/2022 | 00:00:00
431 lượt xem

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, chiều 24/1, Tỉnh ủy Thái Bình gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc Khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt.

Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc Khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh do Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các cơ quan thuộc Khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt kết quả tích cực, toàn diện và có bước chuyển biến tiến bộ rõ nét; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được quan tâm. Tất cả cán bộ, công chức, người lao động có ý thức ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng tham mưu, phục vụ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được trong năm 2021; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan thuộc Khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới lề lối, phong cách làm việc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...