Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

Thứ 5, 25/11/2021 | 00:00:00
2,034 lượt xem

Sáng 25/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự cuộc họp.

UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

Năm 2021, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 56.800 tỷ đồng, tãng trên 6% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng trên 8,7% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm trên 25%, công nghiệp xây dựng chiếm 42,8%, dịch vụ chiếm 31,6%. 

Các đại biểu cũng đã nghe các Sở, ngành của tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, kế hoạch năm 2022. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025. Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tờ trình về việc quy định cấp, cấp lại điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện. 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022. Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình. Tờ trình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025. Tờ trình về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương. 

Báo cáo về việc ban hành Nghị quyết Quy định đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ chính sách đối với nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025. Tờ trình về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Kiến Xương. Báo cáo về việc biên chế công chức, số lượng người làm việc. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi họp

Sau khi đại diện các Sở, ngành của tỉnh trình các báo cáo, tờ trình, kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã gợi ý một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận. Trong đó tập trung vào việc đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Nhất là những những nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022.

+ Thảo luận tại tổ về các báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tiếp đó, đại biểu các Sở, ngành địa phương đã chia thành 3 tổ để thảo luận về các báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại phiên họp tổ thảo luận 

Đã có 29 lượt ý kiến của đại biểu các Sở, ngành địa phương tham gia vào 8 nội dung về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các lĩnh vực khác. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch Thường trực UBND  tỉnh chủ trì tổ thảo luận

Các đại biểu cho rằng cần đánh giá làm rõ hơn kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả việc thực hiện bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Phân tích, đánh giá lại số liệu so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bổ sung việc triển khai quy hoạch tỉnh và quy hoạch các huyện, thành phố. Cơ chế chính sách, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa các Sở ngành của tỉnh trong giải quyết các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp. Những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều phòng chống thiên tai. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ thảo luận

Bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng năm 2022, đặc biệt là các đề xuất nghiên cứu lại mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022, các đại biểu đề xuất theo hướng điều chỉnh tăng, vì năm 2022 dư địa tăng trưởng kinh tế của tỉnh là rất khả quan. Làm rõ hơn kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, kế hoạch năm 2022; Cơ chế chính sách về hỗ trợ máy cấy, máy sấy và việc xử lý rác thải sinh hoạt tập trung; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022. Tờ trình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025. Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại Sở Giao thông và Sở Xây dựng. Nguồn vốn hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố giai đoạn 2021-2025./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...