Tổng thu nội địa quý I năm 2024 đạt gần 1.900 tỷ đồng

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00:00
510 lượt xem

Chiều 15/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình; đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2024.

Hội nghị Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2024

Năm 2024, Bộ Tài chính giao dự toán cho tỉnh Thái Bình tổng thu nội địa gần 8.580 tỷ đồng. Quý I, tổng thu nội địa thực hiện gần 1.900 tỷ đồng, đạt hơn 22% tổng dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện hơn 520 tỷ đồng, đạt 14% dự toán; thu từ thuế và lệ phí thực hiện gần 1.380 tỷ đồng, đạt gần 30% dự toán.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo

  Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II và cả năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu các thành viên tích cực phối hợp với Cơ quan Thuế triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, thu hồi nợ đọng và chống thất thu ngân sách. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn quản lý để kịp thời xây dựng phương án thu ngân sách Nhà nước cụ thể, chi tiết từng khoản thu, sắc thuế và từng người nộp thuế. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước. 

Thường xuyên rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp nộp kịp thời số thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng Hội đồng tư vấn thuế, nhất là những đơn vị sáp nhập, đảm bảo quản lý chặt chẽ từ hộ kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử. Thực hiện miễn, giảm gia hạn tiền thuế theo đúng các văn bản của Chính phủ, Quốc hội về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kịp thời khắc khắc phục khăn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh, từ đó tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường tuyên truyền, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...