UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự án cao tốc CT.08 và tuyến đường bộ ven biển

Thứ 4, 31/01/2024 | 20:19:25
478 lượt xem

Chiều 31/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ và một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và báo cáo tiến độ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường cao tốc CT.08. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự án cao tốc CT.08 và tuyến đường bộ ven biển

Tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương và nhà đầu tư thảo luận vào công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình, gọi tắt là CT.08. Nhất là các nội dung liên quan đến hướng tuyến cao tốc, công tác GPMB, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, nguyên vật liệu xây dựng và san lấp phục vụ dự án,…Cũng tại cuộc họp chiều 31/1, các sở ngành, địa phương và nhà đầu tư thảo luận một số nội dung liên quan đến tiến độ và xây dựng dự án tuyến đường bộ ven biển. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đối với tuyến cao tốc CT.08, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn căn cứ vào kế hoạch thực hiện dự án tỉnh đã ban hành và thống nhất trước đó để triển khai thực hiện. Đồng chí cũng thống nhất một số nội dung, công việc cụ thể và đề nghị các sở ngành chức năng và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hiệu quả các công việc được giao. Đơn vị tư vấn và nhà đầu tư sẽ làm việc thông qua đầu mối là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Đối với các nội dung liên quan đến dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở ngành, địa phương, nhà đầu tư tập trung giải quyết một số vướng mắc liên quan đến dự án. Nhất là dựa trên hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện một số quy trình, thủ tục liên quan, nhanh chóng đưa dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra./.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chiều 11/4, đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện chính sách...

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...