Hưng Hà tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Thứ 3, 10/10/2023 | 08:00:00
926 lượt xem

Xác định giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính là hai là yếu tố then chốt giữ chân và thu hút các nhà đầu tư, huyện Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Hưng Hà đã phê duyệt 58 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi trên 223 nghìn m2 đất, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ trên 45 tỷ đồng. Thông báo thu hồi đất giải phóng mặt bằng 14 dự án trọng điểm, gồm: các dự án đường giao thông, cơ sở giáo dục và hạ tầng khu dân cư; xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường đất cho 4 dự án; ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 41 trường hợp trúng đấu giá với số tiền trúng đấu giá hơn 29 tỷ đồng.

 Trong những tháng cuối năm, Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, thẩm định trích lục, trích đo GPMB các dự án thu hồi đất trên địa bàn. Tiếp tục GPMB dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đồng Tu, thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất trong việc giải phóng mặt bằng ở một số dự án.

Vũ Hương

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...