Ngành ngân hàng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ 3, 25/07/2023 | 00:00:00
755 lượt xem

Sáng 25/7, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngành ngân hàng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

6 tháng đầu năm, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, ổn định. Nguồn vốn huy động tăng trưởng cao. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt gần 88.630 tỷ đồng, tăng 2,81% so với cuối năm 2022. Trong đó, chủ yếu cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp. 

Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ nay tới cuối năm, Ngành Ngân hàng Thái Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; nâng cao chất lượng tín dụng; kiểm soát, xử lý nợ xấu; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...