Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước

Thứ 2, 24/07/2023 | 00:00:00
811 lượt xem

Chiều 24/7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng, triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2023.

UBND tỉnh họp đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng, triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2023

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, ước tính thu ngân sách nhà nước tháng 7 là trên 450 tỷ đồng, lũy kế ước thu 7 tháng là 3.789 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán Trung ương, bằng 69,9% so với cùng kỳ. Có 7/16 chỉ tiêu thu đạt theo tiến độ gồm thu doanh nghiệp nhà nước, thu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu phí và lệ phí, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu từ hoạt động xổ số, thu khác ngân sách, thu từ quỹ công ích và hoa lợi công sản. Trong khi đó có 9/16 chỉ tiêu thu chưa đạt theo tiến độ. Năm 2023, Bộ Tài chính giao dự toán cho tỉnh Thái Bình tổng thu nội địa là 10.184 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Cục thuế, các ngành, các địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, rà soát lại các khoản thu mới phát sinh và các khoản thu nợ, khoản thu đã phát hành, thông báo để đôn đốc các đơn vị nộp. Trong đó cần có biện pháp quyết liệt đối với các doanh nghiệp chây ì, nợ thuế trong thời gian dài. Làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của nhà nước. Đối với các huyện, thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án, nhất là đối với các dự án đầu tư công.

Cao Biền

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...