Nghe báo cáo việc thành lập Quỹ hỗ trợ hợp tác xã tỉnh và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 21/03/2023 | 00:00:00
474 lượt xem

Chiều 21/3, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng dự thảo Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ hợp tác xã (HTX) tỉnh, báo cáo về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm 2021-2025 và Quyết định phân công, phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo về việc xây dựng dự thảo Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ hợp tác xã tỉnh

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, đến nay ngoài Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam, cả nước đã có trên 50 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thành lập với tổng vốn hoạt động gần 2.400 tỷ đồng. Tại Thái Bình, ước nhu cầu nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các HTX khoảng 500 tỷ đồng/năm, cần thiết phải có một định chế tài chính nhà nước là Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất cho phép Liên minh HTX xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với mức hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên Liên minh HTX cần phải phân tích làm rõ về cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động và mô hình hoạt động của Quỹ này sao cho hiệu quả. Đồng chí giao Liên minh HTX tỉnh rà soát lại các nội dung theo Nghị định 45 của Chính phủ, tập hợp ý kiến các sở, ngành, huyện, thành phố để hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh.

Về nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm 2021-2025 và Quyết định phân công, phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, các địa phương hoàn tất báo cáo, trong đó lưu ý các chỉ tiêu, mục tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhà ở thương mại. Ngoài ra, cần rà soát hướng giải quyết các khu nhà ở tập thể, rà soát về nhà ở tái định cư phục vụ các dự án đầu tư.

Cao Biền

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...