Tiền Hải phát triển nuôi ngao thành thế mạnh chủ lực trong nuôi trồng thủy sản

Thứ 4, 15/03/2023 | 00:00:00
299 lượt xem

Huyện Tiền Hải hiện có hơn 2.300ha nuôi ngao. Với lợi thế đường bờ biển dài và vùng bãi triều bằng phẳng, Tiền Hải tập trung phát triển nuôi ngao trở thành thế mạnh chủ lực trong nuôi trồng thủy sản của huyện.

Tiền Hải phát triển nuôi ngao thành thế mạnh chủ lực trong nuôi trồng thủy sản

Vùng nuôi ngao của huyện Tiền Hải chủ yếu tập trung ở các xã Nam Thịnh, Đông Minh, Nam Phú, Nam Cường... Hàng năm sản lượng nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 72.000 tấn thì trong đó ngao chiếm gần 64.000 tấn. Để bảo đảm phát triển diện tích nuôi ngao ổn định, mang lại hiệu quả cao, huyện tạo điều kiện cho hộ nuôi tiếp cận nguồn vốn và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nuôi, chế biến ngao. Hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ, làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu. Tập trung hướng dẫn hộ nuôi ngao tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nuôi ương. Qua đó, xây dựng vùng nuôi ngao mang lại giá trị kinh tế cao, trở thành sản phẩm chủ lực trong nuôi trồng thủy sản của huyện./.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...