Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
522 lượt xem

Chiều ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Dự hội nghị có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Trung ương. Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ

Trong chiến lược phát triển KTXH 10 năm, giai đoạn 2021-2030 của đất nước xác định rõ: "Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ. Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương…”. Do vậy, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Đại biểu dự tại điểm cầu Thái Bình

Tuy nhiên, hiện nay thị trường khoa học, công nghệ ở nước ta còn phát triển chậm, nhiều vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các chủ thể chính trong thị trường khoa học công nghệ; những tồn tại, vướng mắc của thể chế, cơ chế, chính sách trong phát triển thị trường khoa học công nghệ và bàn các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển thị trường Khoa học công nghệ là nhiệm vụ rất quan trọng để tạo đột phá trong phát triển KTXH của đất nước. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các Bộ ban ngành trung ương và các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Phải lấy nghiên cứu là nền tảng, nhà khoa học là động lực và doanh nghiệp là trung tâm. Huy động tối đa nguồn lực từ tư nhân và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt chiếm lĩnh thị trường, hội nhập quốc tế. Phát triển thị trường khoa học công nghệ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật thị trường và quy luật cạnh tranh lành mạnh, bền vững.

Sử dụng công nghệ tưới nước tự động trong sản xuất nông nghiệp tại Thái Bình

 Các Bộ, ban ngành trung ương và các địa phương trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu của Chính phủ để phát triển thị trường khoa học công nghệ 1 cách hiệu quả, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước trong thời gian tới./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...