Đề xuất một số quy định tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 05/08/2022 | 00:00:00
331 lượt xem

Chiều 5/8, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo một số nội dung về dự thảo tiêu chí và tờ trình nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo một số nội dung về dự thảo tiêu chí và tờ trình nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và địa phương trong xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đại biểu các Sở, ngành, địa phương đã tham gia ý kiến thảo luận về vấn đề phân bổ nguồn vốn và các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiểu mục về tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, vấn đề tiếp cận thị trường thương mại điện tử, tỷ lệ đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, vùng nguyên liệu tập trung, sản phẩm chủ lực của từng địa phương được tiêu thụ qua hợp đồng liên kết, vấn đề về xây dựng sản phẩm Ocop và các tiêu chí về văn hóa xã hội. 

                             Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025. Về tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu, căn cứ vào nhu cầu xây dựng vùng sản xuất, định mức phân bổ hỗ trợ kinh tế tập thể, Hợp tác xã cũng như việc hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới để tính toán tỷ lệ phần trăm, để thực hiện hỗ trợ đảm bảo công bằng, hài hòa và tạo điều kiện để dẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...