Thái Thụy thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp

Thứ 6, 13/05/2022 | 00:00:00
328 lượt xem

Đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh. Huyện Thái Thụy đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể thu hút đầu tư và cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định.

Huyện Thái Thụy triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư và cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định.

Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt để tạo chuyển biến mạnh mẽ về sản xuất công nghiệp của huyện. Phối hợp thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp Xuân Hải, khu công nghiệp Thụy Trường. Triển khai thực hiện quy hoạch các cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Đôn đốc các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. Ưu tiên lựa chọn thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động và không gây ô nhiễm môi trường vào các cụm, điểm công nghiệp nhằm hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ và hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công, phát triển nghề và làng nghề, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, phát triển thị trường và đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...