Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

Thứ 6, 21/01/2022 | 00:00:00
143 lượt xem

Chiều 21/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được,  năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có gần 90.000 khách hàng đang vay vốn, Tổng dư nợ cho vay hơn 3.330 tỷ đồng, tăng hơn 6,27% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn này giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Xây dựng kế hoạch cụ thể việc thu hồi các khoản nợ đến hạn; tổ chức giải ngân kịp thời, không để tồn đọng vốn, đảm bảo đúng quy trình, đối tượng thụ hưởng. Tập huấn nghiệp vụ, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ vay vốn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện kịp thời sai sót, để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tham mưu điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn giữa các chương trình  tín dụng để nâng cao hệ số sử dụng vốn, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2022. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...