Tháo gỡ mọi nút thắt, điểm nghẽn để thúc đầy phát triển kinh tế xã hội

Thứ 5, 02/12/2021 | 00:00:00
235 lượt xem

"Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đồng sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tranh thủ mọi nguồn lực, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, chuẩn bị mọi điều kiện theo đuổi đến cùng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra".

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kỳ họp thứ 10

Trên đây là một trong những nội dung trong chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kỳ họp thứ 10.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh covid-19, song với sự nỗ lực, cố gắng chung sức, đồng lòng đoàn kết của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, Thái Bình đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Kết quả đó đã tạo điều kiện thuận lợi, môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã chỉ ra những tồn tại hạn chế để tháo gỡ, thúc đầy phát triển KTXH

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Thái Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội toàn quốc của Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao. Tranh thủ điều kiện cơ hội, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng. 

Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, nhất là những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra nhưng việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đó ở một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. Một số ngành, địa phương chưa tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, kết quả thực hiện chưa được như kỳ vọng. Vẫn còn để những vướng mắc, điểm nghẽn cản trở sự phát triển chung của tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Đó là phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những mục tiêu chiến lược có tính đột phá.

Video: 120221_OHAI1.mp4

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phải phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng, phân công trách nhiệm rõ ràng. Đề cao vai trò trách nhiệm và phải huy động sự vào cuộc các tất cả các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí nhất trí với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra trong báo cáo. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu phải tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Phải có giải pháp để giữ vững thành quả phát triển đã đạt trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút và thực hiện các dự án đầu tư:

Video: 120221_OHAI2.mp4

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư, các Sở, ngành đề cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực trong phối hợp, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ điểm nghẽn để thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương phải kiên quyết, kiên trì theo đuổi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và phải có được kết quả cụ thể đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...