UBND tỉnh thảo luận và cho ý kiến một số nội dung

Thứ 4, 20.10.2021 | 00:00:00
179 lượt xem

Sáng 20/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến Quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến Quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và một số nội dung quan trọng

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư với các Dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện theo luật đầu tư năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết đề nghị chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án theo quy định 148 của Chính phủ. 

Trên cơ sở đó đại biểu các Sở, ngành và các huyện thành phố thảo luận về hình thức văn bản, cơ sở pháp lý, bổ sung nội dung thẩm định dự án, làm rõ trách nhiệm của ngành chủ quản trong thẩm định nội dung đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Sự cần thiết phải bàn hành quy chế, bố cục và nội dung của quy chế phối hợp. Đồng thời đã dành nhiều thời gian thảo luận về khó khăn, vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư với các dự án. Đồng chí nhấn mạnh đây là văn bản áp dụng pháp luật, thống nhất với nội dung, bố cục của dự thảo quy chế, đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì là Sở KH&ĐT phải làm rõ và thể chế hóa về mặt thời gian thực hiện theo hướng giảm thời gian. Quy định rõ đối tượng áp dụng quy chế này, những nội dung nào có thể lồng ghép được thì thực hiện lồng ghép để giảm các thủ tục hành chính. Thống nhất nghiên cứu chuyển hồ sơ xin ý kiến bằng văn bản qua mạng để thực hiện. Giao cho Sở KH&ĐT nghiên cứu phân cấp ủy quyền đối với các dự án như thế nào đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về báo cáo giải quyết đề nghị chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án theo quy định 148 của Chính phủ, đồng chí thống nhất theo đề xuất của Sở TN&MT.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...