Giá trị sản xuất, kinh doanh khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình ước đạt trên 24.300 tỷ đồng

Thứ 6, 15.10.2021 | 00:00:00
121 lượt xem

9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất, kinh doanh khối doanh nghiệp tỉnh ước đạt trên 24.300 tỷ đồng. Đó là kết quả báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào sáng 15/10.

Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào sáng 15/10

9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất, kinh doanh toàn khối ước đạt trên 24.300 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1.024 tỷ đồng. Chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp được bảo đảm, lương bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên. 3 tháng cuối năm 2021, các cấp ủy từ Khối đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp.

Thu Trang

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...