Bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành giáo dục Thái Bình và phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục là cấp thiết

Thứ 3, 20/09/2022 | 00:00:00
248 lượt xem

Chiều ngày 20/9, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Giáo dục Thái Bình”; Đề án “Phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo các đề án phát triển ngành Giáo dục tỉnh

Theo dự thảo 2 đề án, một trong những mục tiêu giai đoạn từ nay tới năm 2025, bảo đảm đạt 100% số giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở trong độ tuổi theo quy định tại Nghị định số 71 của Chính phủ đạt chuẩn đào tạo; 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng để đáp ứng đủ điều kiện dạy môn học trong chương trình phổ thông 2018; 100% các cơ sở, giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được giới thiệu, làm quen với nghệ thuật Chèo truyền thống; tích hợp, lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục một cách linh hoạt phù hợp với từng cấp học.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tính cấp thiết cần thực hiện 2 đề án

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tính cấp thiết; yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo tổng hợp, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện 2 đề án, đảm bảo tính sát thực, khả thi. Mục tiêu, nhằm phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Phát triển mạnh mẽ, sâu rộng nghệ thuật Chèo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo.

Duy Huy

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...