Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Thứ 4, 12/01/2022 | 00:00:00
389 lượt xem

Sáng 11/1, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị hội thảo trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật di sản văn hoá do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí dự hội nghị - hội thảo trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật di sản văn hoá do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức

Sau 20 năm Luật Di sản văn hoá được ban hành và 10 năm được sửa đổi bổ sung, đến nay sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ngày càng được Đảng, nhà nước quan tâm và được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đạt nhiều thành tựu. Chất lượng các hoạt động tu bổ di tích từng bước được nâng cao, vi phạm trong hoạt động tu bổ giảm hẳn so với những năm trước. Hệ thống pháp lý hiện hành đã tạo ra cơ chế để gắn kết bảo vệ và phát huy giá trị các di sản với phát triển kinh tế xã hội. Cả nước hiện có trên 10.000 di tích cấp tỉnh, thành phố và gần 3.600 di tích cấp quốc gia và 8 di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh.

Ngọc Anh

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...