Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thứ 6, 07/01/2022 | 00:00:00
375 lượt xem

Sáng nay 6/1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “ Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022”. Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc “ Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 -  Điểm cầu tỉnh Thái Bình

Trong năm 2022, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “ Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”. Quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt “ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chủ đề chỉ đạo của toàn ngành trong năm nay là “ kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả” với 4 khâu đột phá về thể chế, về thiết chế, về nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, toàn ngành tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa cở sở; triển khai thực hiện chiến lược thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tái khởi động, phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam, phấn đấu thu hút trên 65 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. 

Vũ Hương

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...