Ký ức mùa thu lịch sử

Thứ 2, 06/09/2021 | 00:00:00
378 lượt xem

Những ngày tháng 9 luôn gợi lại trong ký ức của nhiều thế hệ là hào khí sục sôi, tinh thần yêu nước của toàn Đảng, toàn dân đã vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đó, ngày mùng 2/9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho nhân dân.

Chùa Tống Khê hay còn gọi là chùa Thiên Phú, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng

Chùa Tống Khê hay còn gọi là chùa Thiên Phú, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, một trong những cơ sở hoạt động cách mạng bí mật của Thái Bình trong những năm 1940-1945. Ông Phạm Bá Nhượng năm nay 82 tuổi, kí ức trong ông thời điểm ấy là ở làng quê, đâu đâu cũng thấy sục sôi khí thế cách mạng tiến lên giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. 

Ông Phạm Bá Nhượng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng:

“Mặt trận Việt Minh đã tổ chức cuộc mít-tinh tại chùa Tống Khê để gây thanh thế và đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Thế rồi qua đó củng cố lực lượng, chuẩn bị cho việc tổng khởi nghĩa. Đêm ngày 16/8 năm 1945, huy động lực lượng và chuẩn bị cho việc chia thành nhiều mũi để tiến đánh thẳng vào Phủ đường Thái Ninh, bắt bọn tri phủ cùng đám tay sai ra đầu hàng.”


Xã Đông Hoàng ngày nay đổi thay phát triển

Không sức mạnh của kẻ thù nào có thể khuất phục được tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân khi họ được nung nấu lòng yêu nước và thắp sáng niềm tin tới tương lai tươi sáng. Hòa bình, độc lập và tự do, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khởi nguồn cho những giá trị cao đẹp đó và giờ sau 76 năm, khắp mọi làng quê Thái Bình, giá trị của hòa bình, độc lập tự do được nhân lên bởi ấm no và hạnh phúc.

Ông Phạm Ngọc Linh, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng:

“Chính quyền và nhân dân nói chung là đều phấn khởi, cùng chung tay ra sức đóng góp xây trường học, đường xá,…. Nhất là bây giờ mọi thứ đều là khang trang hết, đường làng ngõ xóm xưa giờ cũng đã thay đổi nhiều.”


Lịch sử là hào quang của quá khứ còn giá trị của hiện tại chính là kế thừa những tinh hoa quý báu ấy. Con đường tiếp bước của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình chính là con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn. 

Hoài Thu

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...