Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan báo chí

Thứ 6, 12/09/2014 | 18:04:17
823 lượt xem

Tháng 8 năm 2014, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu: Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người; tuyên truyền về cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn dành thời lượng đáng kể phản ánh tình hình kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách đối với người có công.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan báo chí

Thời gian tới, cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), công tác chuẩn bị  Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ( nhiệm kỳ 2015-2020) gắn với các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ gia đình. Phòng- chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; tuyên truyền về biển đảo, gương “Người tốt việc tốt”, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014.

                                             Trần Nam

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...